Για να Διδάξουμε
τον Λόγο του Θεού,
για να Κάνουμε
το Έργο της διακονίας
και για να Αγγίξουμε τον Κόσμο με την Αγάπη του Ιησού